Picha ya Abdallah

Wasifu

Taarifa binafsi
Jina: Abdallah Hemedi
Kuzaliwa: 05.05.1994
Mahali nilipozaliwa: Lindi

Taarifa za elimu
Shule ya Msingi: Mchinga II {2003-2009}
Shule ya sekondari: Mchinga Sekondari {2010-2013}
Shule ya Sekondari ya juu: Ndanda sekondari {2014-2016}
Chuo: Chuo Kikuu ncha Waislamu Morogoro {2016 hadi sasa}
Nasoma: Bachelor of Science with Education

Mawasiliano
Simu: 0672 999 266
Baruapepe: abdahemedi[at]yahoo[dot] com au abdahemedi[at]gmail[dot]com

Tags:
About Author: Mzizi